Gröna spåret

Experiment 2 Vetlanda
Experiment 2 genomförs med Vetlanda kommun och handlar om att kommunicera naturens betydelse för människans livskvalitet och välfärd. Kopplat till byggplaner i ett tätortsnära rekreationsområde har labbet sökt sätt att lyfta fram bullerfria områden och bullerdämpning i konceptet Sound of Silence (fig 1). Dels testas ai-klassificering (fig 2) av ljudbilden och dels tas en tystnadkatalog fram som visar hur vegetation och naturliga lösningar absorberar eller maskerar buller. För att exemplifiera de komplexa samband som ligger bakom naturens leverans av ekosystemtjänster har experimentet också resulterat i en illustration med tillhörande spel (fig 3). Kommunikationsmaterial som skulle kunna användas vid dialog med t ex beslutsfattare och medborgare.
fig 1
Silence-magazine-2019-magazine_diskussion-1

Ladda ner Silence magazine 2019 magazine_diskussion.pdf

fig 2
Bild_ai-2
fig 3

Processen som ledde fram till experiment 2 bestod initialt av en Workshop i Jönköping då vi vi hade en engagerad och kreativ samling med representanter från 5 olika kommuner kring Jönköping. Där kartlade vi utmaningar och behov kring miljödata i planeringsarbete kring gröna ytor och infrastruktur. Det resulterade i en översikt av olika typer av brister både i underlag men också vad gällande kommunikation och visualisering av gröna planer.

Workshop-Vetlanda-2-1

Vi valde att fokusera på Vetlanda kommun om deras behov i området Sandlandet, ett rekreationsområde med naturvärden som antagligen ska bebyggas. Vi genomförde en workshop kring utmaningar, möjligheter och frustrationer. Generellt kan vi sammanfatta att det fanns ett antal frågar och funderingar som kanske flera kommuner har gemensamt i detta arbete. T ex. hur framtiden ska se ut om bebyggning pågår och naturområde försvinner och hur man kan kommunicera det i beslutsprocessen till olika aktörer på ett tydligt och pedagogiskt sätt. En annan tråd som dök upp i diskussionen är ekologiskt kompensation och hur vi kan förtydliga processen i vägledning som är på väg.

Vi jobbar framåt på ett antal skisser hur vi skulle kunna visualisera dessa kommunikationsbitar på ett framtidsinriktad och lekfullt sätt.

_ -

• Kommunala underlag om gröna
infrastruktur och riktlinjer hur man ska jobba med det I planarbete samt förankring I planarbete saknas.
• Det behövs kunskapsunderlag inom gröna planering, t ex inom naturvärde, som man kan lätt använda (analysera, visualisera) i olika GIS verktyg.
• Komplexiteten av värde av naturen är svårt att kommunicera och är inte lätt att värdera och visa upp i ekonomiska diskussioner för att övertyga beslutsfattare.

Kontakt: Stina Wessman stina.wessman@ri.se 07002-233545

Experiment 3 Observatörsbedömningar
Observatörsbedömningar/ säkerställa datakvalité
Artportalens resa mot smartare miljöinformation har flera naturligt tangerande
områden med Green viz lab. Artdatabanken har mängder av observatörsdata
som behöver nya moderna tillvägagångssätt att bedöma för att säkerställa
kvalitén. Det finns avsevärda nyttor med att kunna validera denna datan då det
finns allt mindre resurser från myndighetshåll att kunna bidra med
obersvationer på ett kvantitativt sätt. Detta kan också göras som en
kompetenshöjning som stärker och utvecklar men samtidigt höjer och utmanar
Citizen Science perspektivet. Det finns data från över 20.000 användare som
man idag skulle kunna ha som underlag att utgå ifrån.

Nyttor:
Allmänheten får bidra till enhetlig och relevant information om
arter.
Höja kvalitén på inrapporterade fynd
Hög citizen science kvalité gör att myndigheter kan säkerställa
specifika bedömningar
Nya rutiner för smartare rapportering/hantering av
artobservationer och tekniker som stödjer dessa.

Uppstart dec 2018 slut februari 2019

Kontakt : Stina Wessman, RISE Interactive stina.wessman@ri.se