Kommande aktiviteter:

KOMMANDE AKTIVITETER oktober 2018 - december 2018
Slutföra och paketera experiment 1 & 2

Planera upp våra två kommande experiment 3: Observatörsbedömningar/ säkerställa datakvalité och 4: Automatiserat beslutsstöd för små avlopp

Planera inför Innovationsfasen våren 2019

Vill du delta i någon av projektets delar eller veta mer är du välkommen att kontakta någon ur projektgruppen

Vänligen
GVL