Kommande aktiviteter:

**KOMMANDE AKTIVITETER maj 2019-september 2019 **
Slutföra experiment 3

Slutseminarium 10/9 13.30-15

Innovationsfas

Vill du delta i någon av projektets delar eller veta mer är du välkommen att kontakta någon ur projektgruppen

Vänligen
GVL